zachowywać się - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-05 19:47

  • Haseł: 58325


1. verhalten czasownik verhält, verhielt, hat verhalten powstrzymywać, wstrzymywać, zatrzymywać, powściągać, tłumić; den Atem verhalten wstrzymywać oddech; das Lachen verhalten tłumić śmiech; sich verhalten zachowywać się, odnosić się; sich widersinnig verhalten zachowywać się absurdalnie; damit verhält sich so rzecz tak się ma, rzecz tak się przedstawia; przymiotnik tłumiony, zaparty, powściągliwy, ostrożny; mit verhaltener Stimme sprechen mówić stłumionym głosem
2. benehmen czasownik benimmt, benahm, hat benommen odbierać, odejmować; Atem benehmen zapierać oddech; sich benehmen zachowywać się; sich anständig benehmen zachowywać się przyzwoicie
3. innehalten czasownik hält inne, hielt inne, hat innegehalten zatrzymywać się, przerywać, trzymać się, przestrzegać, zachowywać; die Vorschriften innehalten przestrzegać przepisów; Tempo innehalten zachowywać tempo
4. zurückhalten czasownik hält zurück, hielt zurück, hat zurückgehalten powstrzymywać; sich zurückhalten powstrzymywać się, zachowywać się z rezerwą
5. dienern czasownik dienert, dienerte, hat gedienert zachowywać się służalczo
6. pöbeln czasownik pöbelt, pöbelte, hat gepöbelt zachowywać się niegrzecznie, chamsko prowokować
7. aufführen czasownik führt auf, führte auf, hat aufgeführt wystawiać na scenie, inscenizować, cytować; sich aufführen zachowywać się, prowadzić się
8. provozieren czasownik provoziert, provozierte, hat provoziert zachowywać się prowokacyjnie, prowokować jemanden zu etwas kogoś do czegoś
9. betragen czasownik beträgt, betrug, hat betragen; wynosić (o kwocie, punktacji); 50 Euro betragen wynosić 50 euro, opiewać na 50 euro; sich betragen zachowywać się
10. poltern czasownik poltert, polterte, hat gepoltert hałasować, stukać, głośno się zachowywać, wyzywać, wymyślać, wykrzykiwać, łomotać, łoskotać, walić; (ist gepoltert) upadać z łoskotem, wpadać z łoskotem; ins Zimmer poltern wpadać z łoskotem do pokoju
11. albern przymiotnik, przysłówek bzdurny, niedorzeczny, śmieszny, wesołkowaty, dziecinny, błahy, bzdurnie, dziecinnie, wesołkowato, niedorzecznie; sich albern benehmen zachowywać się dziecinnie; czasownik (albert, alberte, hat gealbert) pot. wygłupiać się
12. bleiben czasownik bleibt, blieb, ist geblieben zostawać, pozostawać; sitzen bleiben nie wstawać; ernsthaft bleiben zachowywać powagę; bei der Sache bleiben nie odbiegać od tematu; ich bin heute zu Hause geblieben zostałem dzisiaj w domu; stehen bleiben nie siadać, stawać, zatrzymywać się, nie iść dalej; sitzen bleiben pot. powtarzać klasę, zimować
13. entgegenkommen czasownik kommt entgegen, kam entgegen, ist entgegengekommen nadchodzić z naprzeciwka; jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw; jemandem freundlich entgegenkommen zachowywać się wobec kogoś życzliwie
14. passabel przymiotnik, przysłówek pot. możliwy (hotel), możliwie (zachowywać się)
15. mäßigen czasownik mäßigt, mäßigte, hat gemäßigt zwalniać, hamować, pohamowywać; sich mäßigen pohamowywać się, zachowywać umiar
16. erhalten czasownik erhält, erhielt, hat erhalten otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować; von etwas Kenntnis erhalten dowiedzieć się o czymś; von jemandem ein Lob erhalten otrzymać od kogoś pochwałę
17. korrekt przymiotnik poprawny, prawidłowy, poprawnie, prawidłowo; sich korrekt benehmen zachowywać się poprawnie
18. entsprechend przymiotnik, przysłówek odpowiedni, stosowny, odpowiednio, stosownie, adekwatnie; przyimek + DAT zgodnie z; sich der Situation entsprechend verhalten zachowywać się adekwatnie do sytuacji
19. Porzellanladen der (PL die Porzellanläden) sklep z porcelaną; sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen zool. zachowywać się jak słoń w składzie z porcelaną


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.