•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Aufgabe die (PL die Aufgaben) zadanie, zadanie domowe, obowiązek, misja, rezygnacja, zaniechanie, mil. kapitulacja, poddanie się; die Aufgabe haben etwas zu tun mieć za zadanie coś zrobić, mieć coś do zrobienia; eine Aufgabe wahrnehmen podejmować się zadania; jemandem eine Aufgabe zuteilen przydzielać komuś zadanie; eine Aufgabe jemandem zuweisen zlecać komuś zadanie; Aufgabe eines Anspruchs zaniechanie roszczenia
2. Verlangen das (PL die Verlangen) żądanie, wymaganie, pożądanie, pragnienie; auf Verlangen na żądanie; auf jegliches Verlangen na każde żądanie; unwiderstehliches Verlangen nieodparte pragnienie
3. Arbeitsauftrag der (PL die Arbeitsaufträge) zlecenie pracy, zadanie
4. Beanspruchung die (PL die Beanspruchungen) żądanie, roszczenie, domaganie się, zaabsorbowanie
5. Begehren das (nur Singular) żądanie, pożądanie, pragnienie
6. Aufgabenstellung die (PL die Aufgabenstellungen) stawianie zadań, zadanie, polecenie
7. Anforderung die (PL die Anforderungen) żądanie, wymaganie; hohe Anforderungen stellen stawiać wysokie wymagania
8. Forderung die (PL die Forderungen) żądanie, roszczenie, postulat, pretensja, wymaganie, wymóg, wierzytelność
9. Nachforderung die (PL die Nachforderungen) późniejsze żądanie, dodatkowe żądanie
10. übertragen czasownik überträgt, übertrug, hat übertragen przenosić, przelewać, przekazywać, powierzać (urząd, zadanie), transmitować, nadawać
11. abrufbereit przymiotnik na żądanie, infor. dostępny, do pobrania
12. aufbekommen czasownik bekommt auf, bekam auf, hat aufbekommen zdołać otworzyć, otrzymywać zadanie; die Hausaufgabe aufbekommen dostawać pracę domową
13. Matheaufgabe die (PL die Matheaufgaben) pot. zadanie z matmy
14. Mathematikaufgabe die (PL die Mathematikaufgaben) zadanie matematyczne
15. Obliegenheit die (PL die Obliegenheiten) powinność, obowiązek, zadanie
16. Haftbarhaltung die (PL die Haftbarhaltungen) prawn. żądanie wywiązania się z odpowiedzialności
17. beruhen czasownik beruht, beruhte, hat beruht polegać, zaniechać; etwas auf sich beruhen lassen zaniechać czegoś, pozostawiać coś; die Aufgabe beruht darauf, dass... zadanie polega na tym, że...
18. Bürgerbegehren das (PL die Bürgerbegehren) obywatelskie żądanie przeprowadzenia referendum
19. Teilforderung die (PL die Teilforderungen) żądanie częściowe
20. Vorschussanforderung die (PL die Vorschussanforderungen) żądanie zaliczki
21. Schulaufgabe die (PL die Schulaufgaben) zadanie szkolne
22. Rückforderung die (PL die Rückforderungen) ekon. żądanie zwrotu
23. Übungsaufgabe die (PL die Übungsaufgaben) ćwiczenie, szkolne zadanie
24. unlösbar przymiotnik nierozwiązywalny, nierozerwalny, nierostrzygalny, nierozdzielny, nierozłączny; eine unlösbare Aufgabe nierozwiązywalne zadanie
25. Bedarfshaltestelle die (PL die Bedarfshaltestellen) przystanek na żądanie
26. Hauptaufgabe die (PL die Hauptaufgaben) główne zadanie
27. Rechenaufgabe die (PL die Rechenaufgaben) zadanie rachunkowe
28. Rechenexempel das (PL die Rechenexempel) zadanie rachunkowe
29. Strafarbeit die (PL die Strafarbeiten) zadanie za karę
30. schwierig przymiotnik, przysłówek trudny, z trudnościami; eine schwierige Aufgabe trudne zadanie; ein schwieriger Fall trudny przypadek; sie befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage ona znajduje się w nad wyraz trudnej sytuacji; ein schwieriger Mensch człowiek o trudnym charakterze

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu