zainteresowany - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-09 13:20

  • Haseł: 58325


1. interessiert przymiotnik, przysłówek zainteresowany, z zainteresowaniem; kulturell interessiert sein interesować się kulturą; sich interessiert zeigen okazywać zainteresowanie; an jemandem/etwas interessiert sein być kimś/czymś zainteresowanym
2. Interessierte der/die (PL die Interessiertem) zainteresowany / zainteresowana
3. Betroffene der/die (PL die Betroffenen) zainteresowany / zainteresowana, osoba zainteresowana
4. Interessent der (PL die Interessenten) zainteresowany, interesant
5. kunstinteressiert przymiotnik zainteresowany sztuką
6. abschlusswillig przymiotnik zainteresowany (transakcją)
7. bildungsnah przymiotnik o wysokim poziomie wykształcenia, zainteresowany kształceniem, z dostępem do edukacji; ein bildungsnahes Elternhaus dom rodzinny sprzyjający edukacji
8. sportbegeistert przymiotnik pasjonujący się sportem, zainteresowany sportem
9. betreffend przymiotnik, przysłówek dotyczący, odpowiedni, właściwy, zainteresowany, odnośnie do; die betreffende Person wchodząca w grę osoba; die Frage betreffend odnośnie do kwestii


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.