•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-10 03:12

  • Haseł: 66035


1. Anstalt die (PL die Anstalten) zakład, instytucja; öffentliche Anstalt instytucja publiczna, zakład publiczny; eine kartografische Anstalt instytut kartograficzny; eine geschlossene Anstalt dawn. zakład zamknięty; Anstalten także przygotowania; Anstalten machen czynić przygotowania, przygotowywać się; Anstalten zu einer Reise treffen przygotowywać się do podróży
2. Wette die (PL die Wetten) zakład; eine Wette abschließen zakładać się; um die Wette na wyścigi
3. Gewerbebetrieb der (PL die Gewerbebetriebe) zakład rzemieślniczy, zakład drobnego przemysłu, zakład produkcyjny
4. Werk das (PL die Werke) dzieło, czyn, zakład, mechanizm; ein frühes Werk des Meisters wczesne dzieło mistrza; Nietzsches gesammelte Werke dzieła zebrane Nietzschego; etwas ins Werk setzen urzeczywistniać coś; ein Werk der Metallindustrie zakład przemysłu metalowego; Lieferung ab Werk dostawa prosto z fabryki; das Werk der Uhr mechanizm zegara; mein Werk ist vollendet moje dzieło jest zakończone, moja praca jes zakończona
5. Pensionsanstalt die (PL die Pensionsanstalten) zakład ubezpieczeń emerytalnych, zakład opiekuńczo-leczniczy
6. Industriebetrieb der (PL die Industriebetriebe) zakład przemysłowy; staatseigener Industriebetrieb państwowy zakład przemysłowy
7. Wiederaufbereitungsanlage die (PL die Wiederaufbereitungsanlagen) zakład przetwórstwa odpadów wtórnych, zakład recyklingowy
8. Irrenanstalt die (PL die Irrenanstalten) zakład dla obłąkanych, zakład psychiatryczny
9. Mühlbetrieb der (PL die Mühlbetriebe) zakład młynarski, zakład przetwórstwa zbożowego, młyn
10. Mühlenbetrieb der (PL die Mühlenbetriebe) zakład młynarski, zakład przetwórstwa zbożowego, młyn
11. Entziehungsanstalt die (PL die Entziehungsanstalten) zakład odwykowy, klinika odwykowa
12. Großbetrieb der (PL die Großbetriebe) duży zakład, duże przedsiębiorstwo
13. Verlustbetrieb der (PL die Verlustbetriebe) przedsiębiorstwo nierentowne, zakład przynoszący straty
14. Produktionsanlage die (PL die Produktionsanlagen) zakład produkcyjny
15. Produktionsbetrieb der (PL die Produktionsbetriebe) zakład produkcyjny, wytwórnia
16. Betrieb der (PL die Betriebe) prowadzenie, przedsiębiorstwo, zakład, wytwórnia, eksploatacja, załoga, ruch (maszyny, w firmie); außer Betrieb nieczynny; in/außer Betrieb sein być czynnym, działać/być nieczynnym, nie działać; in vollem Betrieb na pełnych obrotach, pełną parą; etwas in Betrieb setzen/nehmen uruchamiać coś; in den Geschäften herrscht großer Betrieb w sklepach panuje duży ruch
17. Produktionsstandort der (PL die Produktionsstandorte) umiejscowienie produkcji, zakład produkcyjny
18. Produktionsstätte die (PL die Produktionsstätten) miejsce produkcji, zakład produkcyjny
19. Recycling-Hof der (PL die Recycling-Höfe) zakład recyclingu
20. Besserungsanstalt die (PL die Besserungsanstalten) zakład poprawczy, poprawczak
21. Bildungseinrichtung die (PL die Bildungseinrichtungen) form. zakład naukowy, uczelnia
22. Schichtbetrieb der (PL die Schichtbetriebe) zakład z pracą zmianową
23. Änderungsschneiderei die (PL die Änderungsschneidereien) zakład krawiecki wykonujący przeróbki
24. Werkstatt die (PL die Werkstätten) warsztat, pracownia; geschützte Werkstatt zakład pracy chronionej
25. Pensionsversicherungsanstalt die (PL die Pensionsversicherungsanstalten) austr. zakład ubezpieczeń emerytalnych
26. Bestattungsinstitut das (PL die Bestattungsinstitute) zakład pogrzebowy
27. Bestattungsunternehmen das (PL die Bestattungsunternehmen) zakład pogrzebowy
28. Staatsbetrieb der (PL die Staatsbetriebe) zakład państwowy, przedsiębiorstwo państwowe
29. Korbmacherei die (nur Singular) zakład wikliniarski
30. Versuchsanstalt die (PL die Versuchsanstalten) zakład doświadczalny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu