zamknac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-07 09:46

  • Haseł: 58325


1. verschließen czasownik verschließt, verschloss, hat verschlossen zamykać, zamykać na klucz
2. zumachen czasownik macht zu, machte zu, hat zugemacht zamykać; mach das Fenster zu! zamknij okno!; mach zu! pospiesz się!
3. schließen czasownik schließt, schloss, hat geschlossen zamykać, kończyć, zawierać, wypełniać, wnioskować; Frieden schließen zawierać pokój; Freundschaft schließen zawierać przyjaźń; sich schließen zamykać się; die Läden schließen zamykać sklepy
4. wegdrücken czasownik drückt weg, drückte weg, hat weggedrückt odpychać, odsuwać, infor. pot. zamykać, psych. wypierać; jemanden wegdrücken pot. odrzucać połączenie od kogoś
5. zugehen czasownik geht zu, ging zu, ist zugegangen zamykać się, iść, dochodzić; auf jemanden zugehen zbliżać się do kogoś
6. aussperren czasownik sperrt aus, sperrte aus, hat ausgesperrt nie wpuszczać, zamykać drzwi jemanden przed kimś, stosować lokaut
7. wegsperren czasownik sperrt weg, sperrte weg, hat weggesperrt separować, izolować, zamykać (w więzieniu, zakładzie psychiatrycznym)
8. verschließbar przymiotnik dający się zamknąć, zamykany
9. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać; einen Vertrag abschließen zawierać umowę; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
10. zuklinken czasownik klinkt zu, klinkte zu, hat zugeklinkt zamykać na klamkę
11. unverschließbar przymiotnik niedający się zamknąć
12. einschließen czasownik schließt ein, schloss ein, hat eingeschlossen zamykać; sich einschließen zamykać się
13. beschließen czasownik beschließt, beschloss, hat beschlossen kończyć, postanawiać, uchwalać; einen Zug beschließen zamykać pochód; ein Gesetz beschließen uchwalać ustawę
14. zusperren czasownik sperrt zu, sperrte zu, hat zugesperrt płd-niem. szwajc. zamykać
15. stilllegen czasownik legt still, legte still, hat stillgelegt unieruchamiać, zamykać; die Fabrik stilllegen zamykać fabrykę
16. anführen czasownik führt an, führte an, hat angeführt dowodzić, prowadzić, zamykać w cudzysłowie, przen. wywodzić w pole, oszukiwać; Beispiele anführen przytaczać przykłady
17. absperren czasownik sperrt ab, sperrte ab, hat abgesperrt zamykać, blokować; die Straße absperren zamykać ulicę; sich absperren odgradzać się
18. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
19. auflassen czasownik lässt auf, ließ auf, hat aufgelassen nie zamykać, zostawiać otwartym, prawn. przenosić własność; Stellen des Fragebogens auflassen zostawiać niewypełnione rubryki ankiety; den Mantel auflassen pot. nie zapinać płaszcza
20. einsperren czasownik sperrt ein, sperrte ein, hat eingesperrt zamykać, aresztować
21. einkesseln czasownik kesselt ein, kesselte ein, hat eingekesselt mil. zamykać w kotle, osaczać, otoczyć
22. einstecken czasownik steckt ein, steckte ein, hat eingesteckt wtykać, wkładać, zagarniać, znosić (krytykę, porażkę), zamykać kogoś w więzieniu; einen Brief einstecken wrzucać list do skrzynki pocztowej
23. abrechnen czasownik rechnet ab, rechnete ab, hat abgerechnet odliczać, potrącać, odejmować, obliczać, rozliczać się, zamykać rachunek, przen. policzyć się, porachować się
24. schließbar przymiotnik dający się zamknąć, zamykany
25. zudrehen czasownik dreht zu, drehte zu, hat zugedreht zakręcać, przykręcać, dokręcać, zamykać
26. zufallen czasownik fällt zu, fiel zu, ist zugefallen zatrzaskiwać się, zamykać się, wypadać, przypadać jemandem komuś; ihr fielen die Augen zu oczy jej się zamykały
27. abriegeln czasownik riegelt ab, riegelte ab, hat abgeriegelt zaryglowywać, odgradzać, zamykać
28. sperren czasownik sperrt, sperrte, hat gesperrt blokować, zamykać; den Strom sperren odcinać prąd; einen Scheck sperren blokować czek; Produktion sperren wstrzymywać produkcję, zatrzymywać produkcję


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.