zasady - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-29 17:51

  • Haseł: 58325


1. Ausgestaltung die (nur Singular) wytyczne, zasady
2. Etikette die (PL die Etiketten, mst Singular) etykieta (zasady wychowania); (PL die Etiketten) etykietka
3. Spielregeln PL reguły gry, zasady gry
4. Prinzip das (PL die Prinzipien) zasada; im Prinzip w zasadzie; ein Mann / eine Frau mit Prinzipien mężczyzna/kobieta z zasadami; das tue ich aus Prinzip nicht z zasady tego nie robię
5. stilwidrig przymiotnik niezgodny stylistycznie, naruszający zasady stylu
6. Ordnung die (PL die Ordnungen) porządek, porządkowanie, regulamin, zasady, biol. rząd; in Ordnung! w porządku!; öffentliche Ordnung porządek publiczny; Ordnung halten utrzymywać porządek; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; etwas in Ordnung bringen doprowadzać coś do porządku, porządkować coś; in Ordnung sein być w porządku, być zdrowym; jemanden zur Ordnung rufen przywoływać kogoś do porządku
7. ordnungshalber przysłówek dla zasady, dla porządku
8. grundsätzlich przymiotnik, przysłówek zasadniczy, zasadniczo, z zasady
9. Rechtsgrundsatz der (PL die Rechtsgrundsätze) prawn. zasada prawna; allgemeine Rechtsgrundsätze powszechne zasady prawne


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.