Zastosowanie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-11 13:00

  • Haseł: 58325


1. Zweck der (PL die Zwecke) cel, przeznaczenie, zastosowanie; zu diesem Zweck w tym celu; es hat keinen Zweck to bez sensu; etwas seinem Zweck entsprechend verwenden stosować coś zgodnie z przeznaczeniem; welchem Zweck dient dieses Gerät? jakie zastosowanie ma to urządzenie?
2. Nutzanwendung die (nur Singular) praktyczne zastosowanie, praktyczny wniosek
3. Anwendung die (PL die Anwendungen) użycie, stosowanie, zastosowanie
4. Multimediaanwendung die (PL die Multimediaanwendungen) zastosowanie multimediów
5. Verwendung die (PL die Verwendungen) użycie, stosowanie, zastosowanie; keine Verwendung haben nie znajdować zastosowania; zur besonderen Verwendung do specjalnych poruczeń
6. Befolgung die (nur Singular) zastosowanie się, przestrzeganie; strikte Befolgung des Gesetzes ścisłe przestrzeganie prawa
7. Anwendbarkeit die (nur Singular) przydatność; (PL die Anwendbarkeiten) zastosowanie
8. Einsatz der (PL die Einsätze) wkładka, wkład, wstawka, stawka, wsad, zastosowanie, użycie, akcja, operacja, zaangażowanie; zum Einsatz kommen wchodzić do akcji, być stosowanym; politischer Einsatz polityczne zaangażowanie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.