zasypywać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 17:24

  • Haseł: 58325


1. überhäufen czasownik überhäuft, überhäufte, hat überhäuft zasypywać, zarzucać; jemanden mit Angeboten überhäufen zarzucać kogoś ofertami
2. begraben czasownik begräbt, begrub, hat begraben chować zmarłego, zasypywać
3. überschütten czasownik überschüttet, überschüttete, hat überschüttet posypywać, zasypywać, polewać, oblewać; jemanden mit Fragen überschütten zasypywać kogoś pytaniami; (schüttet über, schüttete über, hat übergeschüttet) wylewać, rozlewać, wysypywać, rozsypywać
4. verwehen czasownik verweht, verwehte, hat verweht zawiać, zasypywać (śniegiem), rozwiewać, rozpraszać; die Spuren verwehen zacierać ślady; (ist verweht) rozwiewać się, rozpraszać się
5. zuwerfen czasownik wirft zu, warf zu, hat zugeworfen zatrzaskiwać, zasypywać; einen Ball zuwerfen podawać piłkę, rzucać piłkę; die Tür zuwerfen zatrzaskiwać drzwi
6. zuschütten czasownik schüttet zu, schüttete zu, hat zugeschüttet zasypywać eine Grube dół, dosypywać, dolewać, pot. zalewać się; sie haben sich auf der Party wieder sinnlos zugeschüttet w trakcie imprezy znowu zalali się do nieprzytomności
7. verschütten czasownik verschüttet, verschüttete, hat verschüttet rozlewać, rozsypywać, zasypywać
8. bombardieren czasownik bombardiert, bombardierte, hat bombardiert bombardować, ostrzeliwać pociskami artyleryjskimi; jemanden mit Fragen bombardieren zasypywać kogoś pytaniami
9. überfallen czasownik überfällt, überfiel, hat überfallen napadać, najeżdżać, zaskakiwać, ogarniać; mit Fragen überfallen zasypywać pytaniami
10. Aufmerksamkeit die (nur Singular) uwaga, uprzejmość, grzeczność, zwrócenie uwagi; die (PL die Aufmerksamkeiten) upominek; Aufmerksamkeit für etwas zeigen/bekunden okazywać zainteresowanie czymś; jemandes Aufmerksamkeit erregen wzbudzać w kimś zainteresowanie; jemanden mit Aufmerksamkeiten überschütten/verwöhnen zasypywać/rozpieszczać kogoś upominkami; vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bardzo dziękuję za Państwa uwagę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.