zatrudnienie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 16:46

  • Haseł: 58325


1. Beschäftigung die (PL die Beschäftigungen) zajęcie, zatrudnienie; eine Beschäftigung haben mieć zajęcie; ausgeübte Beschäftigung wyuczone zajęcie, wyuczony zawód; eine feste Beschäftigung stałe zatrudnienie, stała praca
2. Anstellung die (PL die Anstellungen) zatrudnienie, posada, stanowisko
3. Vollbeschäftigung die (nur Singular) ekon. całkowite zatrudnienie, pełne zatrudnienie
4. Teilzeitbeschäftigung die (PL die Teilzeitbeschäftigungen) zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, zatrudnienie na część etatu
5. Unterbeschäftigung die (PL die Unterbeschäftigungen) niepełne zatrudnienie
6. Erwerb der (PL die Erwerbe) zarobek, nabytek, dorobek; der (nur Singular) nabycie, zatrudnienie
7. Ganztagsbeschäftigung die (PL die Ganztagsbeschäftigungen) zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
8. Nebentätigkeit die (PL die Nebentätigkeiten) dodatkowa praca, dodatkowe zatrudnienie
9. Einstellung die (PL die Einstellungen) nastawienie, pogląd, zatrudnienie, zawieszenie, wstrzymanie; Einstellung des Geschäftsbetriebs zaprzestanie działalności gospodarczej
10. Festanstellung die (PL die Festanstellungen) stałe zatrudnienie
11. kurzfristig przymiotnik, przysłówek krótkoterminowy, krótkookresowy, krótkoterminowo, na krótko, w krótkim terminie, krótkofalowo, z niewielkim wyprzedzeniem; kurzfristige Verträge/Beschäftigung umowy krótkoterminowe/zatrudnienie krótkoterminowe; kurzfristige Verbindlichkeiten zobowiązania krótkoterminowe
12. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.