•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 00:15

  • Haseł: 65980


1. Satz der (PL die Sätze) jęz. zdanie, wypowiedzenie, mat. twierdzenie, stawka, stopa, komplet, zestaw, skok, sus, osad, fusy, filoz. zasada, prawo, muz. fraza, sport set; ein Satz Kochtöpfe zestaw garnków, komplet garnków; den Text Satz für Satz überprüfen sprawdzać tekst zdanie po zdaniu
2. Meinung die (PL die Meinungen) zdanie, pogląd, przekonanie, opinia; meiner Meinung nach moim zdaniem
3. Anschauung die (PL die Anschauungen) pogląd, zdanie
4. Nachsatz der (PL die Nachsätze) dopisek, suplement, postscriptum, jęz. zdanie podrzędne, zdanie poboczne
5. Gegenmeinung die (PL die Gegenmeinungen) odmienne zdanie, zdanie przeciwne
6. Kausalsatz der (PL die Kausalsätze) jęz. zdanie przyczynowe, zdanie okolicznikowe przyczyny
7. Zwischensatz der (PL die Zwischensätze) jęz. zdanie wtrącone
8. Satzgefüge das (PL die Satzgefüge) zdanie podrzędnie złożone, hipotaksa
9. Satzverbindung die (PL die Satzverbindungen) jęz. zdanie współrzędnie złożone
10. Objektsatz der (PL die Objektsätze) jęz. zdanie dopełnieniowe
11. Schaltsatz der (PL die Schaltsätze) jęz. zdanie wtrącone, wtrącenie
12. Konsekutivsatz der (PL die Konsekutivsätze) jęz. zdanie okolicznikowe skutku
13. Relativsatz der (PL die Relativsätze) jęz. zdanie względne
14. ändern czasownik ändert, änderte, hat geändert zmieniać; die Meinung ändern zmieniać zdanie; sich ändern zmieniać się
15. umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
16. Einräumungssatz der (PL die Einräumungssätze) jęz. zdanie przyzwalające
17. Auffassung die (PL die Auffassungen) zapatrywanie, podejście, pogląd, zdanie; (nur Singular) pojętność, pojmowanie
18. Umstandssatz der (PL die Umstandssätze) jęz. zdanie okolicznikowe
19. Urteil das (PL die Urteile) wyrok, sąd, zdanie
20. Konditionalsatz der (PL die Konditionalsätze) jęz. zdanie warunkowe
21. Schlusssatz der (PL die Schlusssätze) zdanie podsumowujące, konkluzja, wniosek, muz. finał, coda
22. Verneinungssatz der (PL die Verneinungssätze) jęz. zdanie przeczące
23. entschließen czasownik entschließt, entschloss, hat entschlossen; sich entschließen decydować się; sich anders entschließen podejmować inną decyzję, zmieniać zdanie
24. Nebensatz der (PL die Nebensätze) jęz. zdanie podrzędne, uwaga na marginesie
25. Bedingungssatz der (PL die Bedingungssätze) jęz. zdanie warunkowe
26. Ansicht die (PL die Ansichten) widok, pogląd, zdanie
27. Parenthese die (PL die Parenthesen) jęz. parenteza, zdanie wtrącone
28. umdenken czasownik denkt um, dachte um, hat umgedacht zmieniać zdanie, zmieniać stanowisko, zmieniać tok myślenia
29. Sinn der (PL die Sinne) zmysł, sens, znaczenie, myśl, przekonanie, zdanie; jemandem in den Sinn kommen przychodzić komuś do głowy; in diesem Sinne w tym sensie, w tym znaczeniu, w tym duchu; etwas im Sinn haben nosić się z zamiarem czegoś, zamierzać coś; einen Sinn ergeben mieć sens
30. Fragesatz der (PL die Fragesätze) jęz. zdanie pytające

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu