•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. verschaffen czasownik verschafft, verschaffte, hat verschafft zdobywać
2. erringen czasownik erringt, errang, hat errungen zdobywać, wywalczać; die Palme erringen zdobyć palmę pierwszeństwa
3. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
4. beschaffen czasownik beschafft, beschaffte, hat beschafft zdobywać, załatwiać, wystarać się, postarać się; przymiotnik beschaffen sein składać się z czegoś, być zbudowanym z czegoś, być tego rodzaju; schlecht beschaffen w złym stanie; damit ist es so beschaffen rzecz ma się następująco
5. freischwimmen czasownik schwimmt frei, schwamm frei, hat freigeschwommen zdobyć kartę pływacką, przen. usamodzielnić się
6. erobern czasownik erobert, eroberte, hat erobert zdobywać, podbijać
7. erwerben czasownik erwirbt, erwarb, hat erworben zdobywać, nabywać, zarabiać
8. holen czasownik holt, holte, hat geholt przynosić, sprowadzać, zabierać, wyciągać, wyjmować, brać; jemanden holen iść po kogoś, sprowadzać kogoś, zabierać kogoś einen Preis holen zdobywać nagrodę; eine Krankheit holen nabawić się choroby
9. wagen czasownik wagt, wagte, hat gewagt ośmielać się, śmieć, odważać się, ryzykować, zdobywać się; es wagen, etwas zu tun mieć odwagę coś zrobić, odważyć się coś zrobić
10. ergattern czasownik ergattert, ergatterte, hat ergattert zdobywać
11. Cup der (PL die Cups) puchar, zawody o puchar; den Cup erhalten zdobyć puchar
12. Gehorsam der (nur Singular) posłuszeństwo, posłuch; sich (DAT) Gehorsam verschaffen zdobywać posłuch
13. Ansehen das (nur Singular) szacunek, poważanie, renoma, wygląd; sich Ansehen verschaffen zdobyć szacunek, uznanie; in hohem Ansehen stehen cieszyć się dużym poważaniem; jemanden nur vom Ansehen kennen znać kogoś tylko z widzenia
14. bezwingen czasownik bezwingt, bezwang, hat bezwungen pokonywać, zdobywać; sich bezwingen panować nad sobą
15. stürmen czasownik stürmt, stürmte, hat gestürmt szturmować, przypuszczać szturm, zdobywać szturmem, burzyć się, być wzburzonym (morze), sport grać w ataku; (ist gestürmt) gnać, pędzić; nach Hause stürmen gnać do domu, ins Haus stürmen wpadać do domu jak burza
16. akquirieren czasownik akquiriert, akquirierte, hat akquiriert pozyskiwać, zdobywać Aufträge zlecenia, zajmować się akwizycją
17. erschleichen czasownik erschleicht, erschlich, hat erschlichen wyłudzać, zdobywać podstępem sich (DAT) dla siebie; sich jemandes Gunst erschleichen wkradać się w czyjeś łaski; Erschleichen von Leistungen prawn. wyłudzanie świadczeń
18. erjagen czasownik erjagt, erjagte, hat erjagt upolować, przen. zdobywać
19. davontragen czasownik trägt davon, trug davon, hat davongetragen odnosić eine Wunde/den Sieg ranę/zwycięstwo; einen Preis davontragen zdobywać nagrodę; eine Krankheit davontragen nabawiać się choroby; Schaden davontragen ponosić szkodę
20. durchsetzen czasownik setzt durch, setzte durch, hat durchgesetzt przeprowadzać, forsować; (durchsetzt, durchsetzte, hat durchsetzt) przenikać, przepełniać, przepajać; seinen Willen durchsetzen stawiać na swoim; sich durchsetzen zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
21. erschwingen czasownik erschwingt, erschwang, hat erschwungen zdobywać, pot. wytrzasnąć
22. erlangen czasownik erlangt, erlangte, hat erlangt osiągać, uzyskiwać, zdobywać, dostępować
23. herausholen czasownik holt heraus, holte heraus, hat herausgeholt wydobywać, wyciągać, sport zdobywać, uzyskiwać
24. gewinnen czasownik gewinnt, gewann, hat gewonnen wygrywać, zyskiwać, zdobywać, uzyskiwać; einen Prozess gewinnen wygrywać proces; eine Schlacht gewinnen wygrywać bitwę; an Bedeutung gewinnen zyskiwać na znaczeniu; Einfluss gewinnen zdobywać wpływy; Zeit gewinnen zyskiwać na czasie die Überzeugung gewinnen nabierać przekonania
25. aufraffen czasownik rafft auf, raffte auf, hat aufgerafft zbierać szybko, zgarniać, podkasać; das Kleid aufraffen podkasać suknię; sich aufraffen zbierać siły, zrywać się, zmuszać się; sich zu einem Entschluss aufraffen zdobywać się na decyzję

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu