zdolność - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-01 19:51

  • Haseł: 58325


1. Fähigkeit die (PL die Fähigkeiten) zdolność, uzdolnienie
2. Befähigung die (PL die Befähigungen) przygotowanie, zdolność, kwalifikacje
3. Anpassungsvermögen das (PL die Anpassungsvermögen) zdolność przystosowawcza, zdolność adaptacyjna
4. Leistungsfähigkeit die (nur Singular) sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna, med. wydolność
5. Handlungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do działania, prawn. zdolność do czynności prawnych
6. Leistungsvermögen das (nur Singular) sprawność, wydajność, zdolność wytwórcza, zdolność produkcyjna
7. Regierungsfähigkeit die (PL die Regierungsfähigkeiten) zdolność do objęcia władzy, zdolność do utworzenia rządu
8. Fahrtauglichkeit die (nur Singular) zdolność do jazdy, zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych
9. Erkenntnisvermögen das (PL die Erkenntnisvermögen) zdolność poznania, zdolność poznawcza
10. Anpassungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do przystosowania się
11. Hörvermögen das (nur Singular) zdolność słyszenia
12. Produktionskapazität die (PL die Produktionskapazitäten) ekon. zdolność produkcyjna, wydajność produkcji
13. kreditwürdig przymiotnik posiadający zdolność kredytową, wypłacalny
14. Kreditwürdigkeit die (nur Singular) zdolność kredytowa, wypłacalność
15. Kapazität die (PL die Kapazitäten) fiz. pojemność, ekon. wydajność, zdolność produkcyjna; Kapazität eines Kondensators pojemność kondensatora; Kapazität einer Fabrik wydajność fabryki; freie Kapazität niewykorzystana moc produkcyjna
16. Keimfähigkeit die (nur Singular) bot. zdolność do kiełkowania
17. Testierfähigkeit die (nur Singular) prawn. zdolność do sporządzenia testamentu
18. Leidensfähigkeit die (nur Singular) zdolność cierpienia
19. Arbeitsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do pracy
20. Haftfähigkeit die (nur Singular) tech. przyczepność, adhezja, prawn. zdolność do odbycia kary więzienia
21. Überkapazität die (PL die Überkapazitäten) nadmierna zdolność produkcyjna
22. Einfühlsamkeit die (nur Singular) zdolność wczuwania się
23. Einfühlungsvermögen das (nur Singular) zdolność wczuwania się, empatia
24. Reaktionsfähigkeit die (nur Singular) zdolność reakcji
25. Begeisterungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do zachwytu
26. Fortpflanzungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność rozrodcza
27. Ausdehnungsfähigkeit die (nur Singular) zdolność do rozszerzania się, rozszerzalność
28. Ausdehnungsvermögen das (nur Singular) zdolność do rozszerzania się, rozszerzalność
29. Auffassungsgabe die (nur Singular) pojętność, łatwość pojmowania, zdolność pojmowania
30. Wandelfähigkeit die (nur Singular) zdolność do transformacji, gotowość do zmian


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.