•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Eintracht die (nur Singular) zgoda, jednomyślność; in Eintracht leben żyć w zgodzie
2. topp wykrzyknik zgoda!, zrobione!, dobrze!
3. Zusage die (PL die Zusagen) zgoda, akceptacja, obietnica, przyrzeczenie, zobowiązanie; eine Zusage halten dotrzymać obietnicy
4. Einvernehmen das (nur Singular) zgoda, porozumienie
5. Zustimmung die (PL die Zustimmungen) zgoda, aprobata
6. Bewilligung die (PL die Bewilligungen) zezwolenie, zgoda
7. Einverständnis das (PL die Einverständnisse) aprobata, zgoda, porozumienie
8. Einwilligung die (PL die Einwilligungen) zezwolenie, zgoda
9. Billigung die (PL die Billigungen) aprobata, zgoda
10. Einklang der (nur Singular) harmonia, zgoda
11. Konsens der (nur Singular) konsensus, consensus, zgoda
12. abdingbar przymiotnik prawn. możliwy do uzgodnienia, mogący ulec zmianie za obustronną zgodą
13. Segen der (PL die Segen) błogosławieństwo, dobrodziejstwo, zgoda, pozwolenie (rodziców na ślub dziecka)
14. nun przysłówek w tej chwili, tymczasem, teraz, obecnie; nun ja no tak; was nun? i co dalej?; spójnik ponieważ, skoro; nun ja, aber... owszem, ale...; nun gut pot. dobra, zgoda; nun ja, wenn du meinst skoro tak sądzisz; nun komm schon! pot. no chodź już!
15. Gewährung die (nur Singular) przyznanie, udzielenie, przychylenie się, zgoda
16. stillschweigend przymiotnik, przysłówek milczący, milcząco; eine stillschweigende Übereinkunft milcząca zgoda; eine stillschweigende Garantie prawn. dorozumiana gwarancja; etwas stillschweigend akzeptieren akceptować coś milcząco

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.