zła - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-28 00:57

  • Haseł: 58325


1. verführen czasownik verführt, verführte, hat verführt uwodzić, namawiać, sprowadzać na złą drogę
2. Ruch der (nur Singular) lit. zła opinia; im Ruch der Korruption stehen być posądzanym o korupcję
3. Böse der/die (PL die Bösen) zły mężczyzna, zły duch, diabeł / zła kobieta; das (nur Singular) zło
4. Minderwertigkeit die (nur Singular) zła jakość, niższa wartość, niższość
5. anrüchig przymiotnik mający złą opinię, o złej reputacji
6. Anrüchigkeit die (nur Singular) zła opinia
7. Böswilligkeit die (nur Singular) zła wola
8. Fehlbesetzung die (PL die Fehlbesetzungen) zła obsada (filmu, spektaklu)
9. Verkennung die (PL die Verkennungen) zła ocena, zły osąd, niedocenienie
10. Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
11. fehlleiten czasownik leitet fehl, leitete fehl, hat fehlgeleitet źle ukierunkować, błędnie skierować, przen. sprowadzać na złą drogę
12. Mutwille die (nur Singular) złośliwość, zła wola, lekkomyślność; etwas aus Mutwillen tun robić coś złośliwie
13. Ruf der (PL die Rufe) wołanie, wezwanie, powołanie, opinia, reputacja; im schlechten Ruf stehen mieć złą reputację
14. Gedächtnis das (PL die Gedächtnisse) pamięć, upamiętnienie; sein Gedächtnis verlieren tracić pamięć; ein gutes/schlechtes Gedächtnis für Namen haben mieć dobrą/złą pamięć do nazwisk; jemanden/etwas im Gedächtnis behalten zachować kogoś/coś w pamięci; aus dem Gedächtnis zitieren cytować z pamięci; im kollektiven Gedächtnis der Nation w zbiorowej pamięci narodu; zum Gedächtnis der Opfer dla upamiętnienia ofiar
15. Unwetter das (PL die Unwetter) niepogoda, bardzo zła pogoda, burza, zawierucha
16. Irrweg der (PL die Irrwege) zła droga, bezdroże, manowce
17. unterstellen czasownik stellt unter, stellte unter, hat untergestellt podstawiać, wstawiać, dawać na przechowanie; sich unterstellen schronić się; (unterstellt, unterstellte, hat unterstellt) podporządkowywać, uzależniać, insynuować, imputować; jemandem unterstellt sein podlegać komuś; bösen Willen unterstellen mylnie przypisywać złą wolę
18. Wetter das (PL die Wetter) pogoda; schlechtes Wetter zła pogoda, niepogoda


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.