złożenie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-25 12:45

  • Haseł: 58325


1. Zusammensetzung die (PL die Zusammensetzungen) złożenie, montaż, skład, struktura, jęz. wyraz złożony, złożenie; die (nur Singular) zestawienie, zestaw
2. Kompositum das (PL die Komposita) jęz. złożenie
3. Einreichung die (PL die Einreichungen, mst Singular) wniesienie, złożenie, wnioskowanie, doręczenie; Einreichung einer Klage wniesienie skargi, wniesienie pozwu
4. Niederlegung die (PL die Niederlegungen) położenie, złożenie, rezygnacja
5. Eidesleistung die (PL die Eidesleistungen) złożenie przysięgi
6. Beisetzung die (PL die Beisetzungen) złożenie do grobu, pogrzeb, pogrzebanie, pochówek
7. Antragstellung die (PL die Antragstellungen) złożenie wniosku
8. Eingang der (PL die Eingänge) wejście, wstęp, dostęp, dojście, prawn. nadejście, złożenie, wpłynięcie der Klage bei Gericht pozwu do sądu; kein Eingang! wejścia nie ma!
9. Urnenbeisetzung die (PL die Urnenbeisetzungen) złożenie prochów
10. Hinterlegung die (PL die Hinterlegungen) zdeponowanie, złożenie w depozyt, danie w zastaw
11. Anzeigeerstattung die (PL die Anzeigeerstattungen) złożenie zawiadomienia o przestępstwie
12. Entsetzung die (PL die Entsetzungen) usunięcie, złożenie z urzędu
13. Kranzniederlegung die (PL die Kranzniederlegungen) złożenie wieńca
14. Sicherheitsleistung die (nur Singular) ekon. złożenie zabezpieczenia, wniesienie kaucji
15. Angebotsabgabe die (PL die Angebotsabgaben) złożenie oferty
16. Abgabe die (PL die Abgaben) opłata, podatek; die (nur Singular) wydanie (wyroku, dokumentów), złożenie (pracy magisterskiej), wydzielanie (ciepła, energii); Abgaben leisten opłacać podatki, płacić daniny
17. Erstattung die (PL die Erstattungen) zwrot, zwrócenie des Kaufpreises ceny zakupu; die Erstattung der Anzeige złożenie doniesienia; die Erstattung des Berichts zdanie sprawozdania
18. Grablegung die (PL die Grablegungen) złożenie do grobu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.