zły - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 22:12

  • Haseł: 58325


1. schlecht przymiotnik, przysłówek zły, złej jakości, podły, niegodziwy, źle, podle, niegodziwie; einen schlechten Geschmack haben mieć zły gust; schlecht gelaunt sein być w złym humorze; schlecht werden gastr. psuć się; nicht schlecht nieźle; schlecht erzogen źle wychowany; schlecht beleuchtete Straßen źle oświetlone ulice; schlecht ausgeführte Arbeit źle wykonana praca; mir ist schlecht źle się czuję
2. falsch przymiotnik, przysłówek zły, fałszywy, podrobiony, źle
3. böse przymiotnik zły, niedobry
4. arg przymiotnik, przysłówek (ärger, ärgste) zły, przykry, bardzo, ogromnie; arg lügen bezczelnie kłamać
5. Arge der (PL die Argen) dawn. zły, diabeł; die (PL die Argen) austr. skrót od Arbeitsgemeinschaft
6. zornig przymiotnik zły, rozgniewany
7. bissig przymiotnik kąśliwy, zły; eine bissige Bemerkung złośliwa uwaga; Vorsicht, bissiger Hund! uwaga zły pies!
8. schlimm przymiotnik, przysłówek zły, fatalny, feralny, źle, fatalnie, feralnie
9. übel przymiotnik, przysłówek niedobry, zły, paskudny, niedobrze, źle, paskudnie; wohl oder übel chcąc nie chcąc; es wird mir übel robi mi się niedobrze; ihr wurde von dem vielen Essen übel dostała mdłości z przejedzenia
10. Böse der/die (PL die Bösen) zły mężczyzna, zły duch, diabeł / zła kobieta; das (nur Singular) zło
11. Übellaunigkeit die (PL die Übellaunigkeiten) zły humor, zły nastrój
12. Missgelauntheit die (nur Singular) zły humor, zły nastrój
13. Missstimmung die (PL die Missstimmungen) dysonans, rozdźwięk, zły nastrój, zły humor
14. stocksauer przymiotnik pot. wściekły, bardzo zły
15. Geschmack der (PL die Geschmäcke) smak, zmysł smaku, gust; Geschmack haben mieć gust; einen guten/schlechten Geschmack haben mieć dobry/zły gust; das ist nicht nach meinem Geschmack to nie jest w moim guście; auf den Geschmack kommen zasmakować w czymś
16. Geschmacksverirrung die (nur Singular) zły gust, brak dobrego smaku
17. Untugend die (PL die Untugenden) przywara, wada, zły nawyk
18. sauer przymiotnik, przysłówek (saurer, sauerste) kwaśny, cierpki, przen. skwaszony, zły, przykry, kwaśno, cierpko, przykro; saure Gurke kiszony ogórek; saure Milch zsiadłe mleko
19. Verstimmtheit die (nur Singular) zły humor
20. Verstimmung die (nur Singular) muz. med. rozstrój, rozdźwięk, irytacja, zły humor
21. grätig przymiotnik ościsty, przen. pot. rozdrażniony, zły, krnąbrny
22. Verkennung die (PL die Verkennungen) zła ocena, zły osąd, niedocenienie
23. Laune die (PL die Launen) nastrój, humor, kaprys, fantazja; eine gute/schlechte Laune haben mieć dobry/zły humor; die Launen des Wetters kaprysy pogody; Launen haben mieć kaprysy
24. Unmut der (nur Singular) lit. niechęć, niezadowolenie, zły humor
25. sauschlecht przymiotnik, przysłówek pot. bardzo zły, fatalny, bardzo źle, fatalnie
26. unrecht przymiotnik, przysłówek niesprawiedliwy, niesłuszny, niewłaściwy, nieodpowiedni, fałszywy, błędny, zdrożny, zły, niesprawiedliwie, niesłusznie, fałszywie, błędnie; unrecht handeln postępować niesłusznie; er kommt auf unrechte Gedanken nachodzą go zdrożne myśli
27. Übelstand der (PL die Übelstände) zły stan rzeczy, zło
28. Schlechtigkeit die (PL die Schlechtigkeiten) zło moralne, niegodziwość, podłość, zły stan
29. Missgeschick das (PL die Missgeschicke) zły los, niedola
30. Ungeschmack der (nur Singular) zły smak


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.