zmieniac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 09:26

  • Haseł: 58325


1. abwechseln czasownik wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt zmieniać, urozmaicać; sich mit jemandem abwechseln zmieniać się z kimś; sich bei der Arbeit abwechseln zmieniać się przy pracy
2. ändern czasownik ändert, änderte, hat geändert zmieniać; die Meinung ändern zmieniać zdanie; sich ändern zmieniać się
3. verändern czasownik verändert, veränderte, hat verändert zmieniać, przekształcać; sich verändern zmieniać się
4. wandeln czasownik wandelt, wandelte, hat gewandelt zmieniać; sich wandeln zmieniać się; sich in etwas wandeln (AKK) przemieniać się w coś
5. wechseln czasownik wechselt, wechselte, hat gewechselt zmieniać, rozmieniać, wymieniać; das Thema wechseln zmieniać temat; zu einer anderen Firma wechseln przechodzić do innej firmy; Dollar in Euro wechseln wymieniać dolary na euro
6. variieren czasownik variiert, variierte, hat variiert zmieniać, odmieniać, urozmaicać, zmieniać się
7. abwandeln czasownik wandelt ab, wandelte ab, hat abgewandelt zmieniać, jęz. odmieniać
8. abändern czasownik ändert ab, änderte ab, hat abgeändert zmieniać, odmieniać, modyfikować, przekształcać
9. umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
10. umdenken czasownik denkt um, dachte um, hat umgedacht zmieniać zdanie, zmieniać stanowisko, zmieniać tok myślenia
11. umfirmieren czasownik firmiert um, firmierte um, hat umfirmiert zmieniać markę, zmieniać nazwę firmy, zmieniać status firmy
12. umsatteln czasownik sattelt um, sattelte um, hat umgesattelt zmieniać siodło, pot. zmieniać zawód, zmieniać kierunek studiów von Jura zur Ökonomie z prawa na ekonomię
13. umbesetzen czasownik besetzt um, besetzte um, hat umbesetzt zmieniać obsadę, dokonywać zmian personalnych, zmieniać skład drużyny
14. umbestellen czasownik bestellt um, bestellte um, hat umbestellt zmieniać termin, zmieniać miejsce die Lieferung dostawy
15. umspringen czasownik springt um, sprang um, ist umgesprungen zmieniać kierunek (o wietrze), przełączać się, zmieniać się, przen. traktować, obchodzić się
16. abfälschen czasownik fälscht ab, fälschte ab, hat abgefälscht sport zmieniać kierunek, zmieniać tor lotu den Ball piłki
17. umfunktionieren czasownik funktioniert um, funktionierte um, hat umfunktioniert zmieniać funkcję, zmieniać przeznaczenie etwas czegoś
18. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
19. mausern czasownik mausert, mauserte, hat gemausert pierzyć się; sich mausern pot. zmieniać się na korzyść
20. fluktuieren czasownik fluktuiert, fluktuierte, hat fluktuiert wahać się, zmieniać się, fluktuować
21. umleiten czasownik leitet um, leitete um, hat umgeleitet kierować inną trasą, przekierowywać, zmieniać bieg
22. umnutzen czasownik nutzt um, nutzte um, hat umgenutzt wykorzystywać w nowy sposób, zmieniać przeznaczenie
23. abweichen czasownik weicht ab, wich ab, ist abgewichen różnić się, zbaczać, zmieniać kierunek; vom Thema abweichen odbiegać od tematu
24. umschlagen czasownik schlägt um, schlug um, hat umgeschlagen przeładowywać, okładać; ein Tuch umschlagen narzucać szal; einen Mantel umschlagen zarzucać płaszcz; eine Seite umschlagen przewracać stronę; (ist umgeschlagen) przewracać się, zmieniać się nagle (pogoda, nastrój)
25. abdrehen czasownik dreht ab, drehte ab, hat abgedreht zakręcać (gaz), wyłączać, kręcić (film, scenę); (ist abgedreht) zmieniać kurs (statek, samolot)
26. verfärben czasownik verfärbt, verfärbte, hat verfärbt; sich verfärben zmieniać barwę, linieć
27. umdekorieren czasownik dekoriert um, dekorierte um, hat umdekoriert dekorować na nowo, zmieniać dekorację
28. mutieren czasownik mutiert, mutierte, hat mutiert mutować, podlegać mutacji, med. przechodzić mutację, zmieniać się zu etwas w coś
29. umsteuern czasownik steuert um, steuerte um, hat umgesteuert także przen. zmieniać kurs
30. rotieren czasownik rotiert, rotierte, hat rotiert obracać się, kręcić się, wirować, zmieniać stanowisko pracy, pot. szaleć


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.