•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. ändern czasownik ändert, änderte, hat geändert zmieniać; die Meinung ändern zmieniać zdanie; sich ändern zmieniać się
2. abwechseln czasownik wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt zmieniać, urozmaicać; sich mit jemandem abwechseln zmieniać się z kimś; sich bei der Arbeit abwechseln zmieniać się przy pracy
3. verändern czasownik verändert, veränderte, hat verändert zmieniać, przekształcać; sich verändern zmieniać się
4. wandeln czasownik wandelt, wandelte, hat gewandelt zmieniać; sich wandeln zmieniać się; sich in etwas wandeln (AKK) przemieniać się w coś
5. variieren czasownik variiert, variierte, hat variiert zmieniać, odmieniać, urozmaicać, zmieniać się
6. wechseln czasownik wechselt, wechselte, hat gewechselt zmieniać, rozmieniać, wymieniać; das Thema wechseln zmieniać temat; zu einer anderen Firma wechseln przechodzić do innej firmy; Dollar in Euro wechseln wymieniać dolary na euro; an der Grenze Geld wechseln wymieniać pieniądze na granicy; bei einem Auto die Reifen/das Öl wechseln wymieniać w samochodzie opony/olej; mit jemandem Briefe wechseln wymieniać z kimś listy; wir wechselten nur wenige Worte zamieniliśmy ze sobą tylko kilka słów; die Ampel wechselte von Grün auf Gelb światło zmieniło się z zielonego na żółte
7. abändern czasownik ändert ab, änderte ab, hat abgeändert zmieniać, odmieniać, modyfikować, przekształcać
8. umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
9. abwandeln czasownik wandelt ab, wandelte ab, hat abgewandelt zmieniać, jęz. odmieniać
10. umsatteln czasownik sattelt um, sattelte um, hat umgesattelt zmieniać siodło, pot. zmieniać zawód, zmieniać kierunek studiów von Jura zur Ökonomie z prawa na ekonomię
11. umdenken czasownik denkt um, dachte um, hat umgedacht zmieniać zdanie, zmieniać stanowisko, zmieniać tok myślenia
12. umfirmieren czasownik firmiert um, firmierte um, hat umfirmiert zmieniać markę, zmieniać nazwę firmy, zmieniać status firmy
13. einschwenken czasownik schwenkt ein, schwenkte ein, ist eingeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, zbaczać, skręcać nach rechts w prawo, przen. zmieniać front
14. umspringen czasownik springt um, sprang um, ist umgesprungen zmieniać kierunek (o wietrze), przełączać się, zmieniać się, przen. traktować, obchodzić się
15. umbesetzen czasownik besetzt um, besetzte um, hat umbesetzt zmieniać obsadę, dokonywać zmian personalnych, zmieniać skład drużyny
16. umbestellen czasownik bestellt um, bestellte um, hat umbestellt zmieniać termin, zmieniać miejsce die Lieferung dostawy
17. umfunktionieren czasownik funktioniert um, funktionierte um, hat umfunktioniert zmieniać funkcję, zmieniać przeznaczenie etwas czegoś
18. abfälschen czasownik fälscht ab, fälschte ab, hat abgefälscht sport zmieniać kierunek, zmieniać tor lotu den Ball piłki
19. Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
20. revidieren czasownik revidiert, revidierte, hat revidiert sprawdzać, rewidować, zmieniać (umowę)
21. umschlagen czasownik schlägt um, schlug um, hat umgeschlagen przeładowywać, okładać; ein Tuch umschlagen narzucać szal; einen Mantel umschlagen zarzucać płaszcz; eine Seite umschlagen przewracać stronę; (ist umgeschlagen) przewracać się, zmieniać się nagle (pogoda, nastrój)
22. fluktuieren czasownik fluktuiert, fluktuierte, hat fluktuiert wahać się, zmieniać się, fluktuować
23. Fähnlein das (PL die Fähnlein) chorągiewka, hist. chorągiew; das/sein Fähnlein nach dem Wind drehen/hängen przen. być chorągiewką na wietrze, często zmieniać poglądy; Fähnlein Fieselschweif lit. Młodzi Skauci, Młode Świstaczki, the Junior Woodchucks
24. Reifen der (PL die Reifen) opona, obręcz; den Reifen wechseln zmieniać oponę
25. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
26. umsteuern czasownik steuert um, steuerte um, hat umgesteuert także przen. zmieniać kurs
27. abdrehen czasownik dreht ab, drehte ab, hat abgedreht zakręcać (gaz), wyłączać, kręcić (film, scenę); (ist abgedreht) zmieniać kurs (statek, samolot)
28. abweichen czasownik weicht ab, wich ab, ist abgewichen różnić się, zbaczać, zmieniać kierunek; vom Thema abweichen odbiegać od tematu
29. mutieren czasownik mutiert, mutierte, hat mutiert mutować, podlegać mutacji, med. przechodzić mutację, zmieniać się zu etwas w coś
30. mausern czasownik mausert, mauserte, hat gemausert pierzyć się; sich mausern pot. zmieniać się na korzyść

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu