zmniejszać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-06 18:44

  • Haseł: 58325


1. verringern czasownik verringert, verringerte, hat verringert zmniejszać; sich verringern zmniejszać się
2. vermindern czasownik vermindert, verminderte, hat vermindert zmniejszać; sich vermindern zmniejszać się
3. mindern czasownik mindert, minderte, hat gemindert zmniejszać, redukować, umniejszać
4. verkleinern czasownik verkleinert, verkleinerte, hat verkleinert zmniejszać, pomniejszać, umniejszać
5. verkürzen czasownik verkürzt, verkürzte, hat verkürzt skracać, zmniejszać, obniżać, redukować, uszczuplać; die Löhne verkürzen redukować płace
6. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
7. abbauen czasownik baut ab, baute ab, hat abgebaut demontować, rozbierać, eksploatować, wydobywać, redukować, zmniejszać; das Personal abbauen redukować personel
8. herabsetzen czasownik setzt herab, setzte herab, hat herabgesetzt obniżać, zmniejszać, redukować die Kosten koszty, umniejszać, dyskredytować, dezawuować
9. schwinden czasownik schwindet, schwand, ist geschwunden zanikać, ubywać, zmniejszać się, kurczyć się
10. abschwächen czasownik schwächt ab, schwächte ab, hat abgeschwächt osłabiać, łagodzić, amortyzować; sich abschwächen zmniejszać się (hałas)
11. verjüngen czasownik verjüngt, verjüngte, hat verjüngt odmładzać, tech. zwężać, zmniejszać; sich verjüngen odmładzać się, odmłodnieć
12. abspecken czasownik speckt ab, speckte ab, hat abgespeckt pot. odchudzać się, zmniejszać się, redukować się
13. abnehmen czasownik nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen wyręczać, pomagać, tracić na wadze, chudnąć, szczupleć, słabnąć, zmniejszać się, ubywać, odbierać (telefon), spowiadać, egzaminować, żądać, med. amputować; der Mond nimmt ab księżyca ubywa
14. ermäßigen czasownik ermäßigt, ermäßigte, hat ermäßigt zniżać, obniżać, zmniejszać; den Preis um zwanzig Prozent ermäßigen obniżać cenę o dwadzieścia procent; ermäßigte Fahrkarte bilet ulgowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.