zostać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-03 23:24

  • Haseł: 58325


1. werden czasownik (PRÄS ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden; IMPERF er wurde; PERF er ist geworden) stawać się, zostawać; alt werden starzeć się; gesund werden zdrowieć; Arzt werden zostać lekarzem
2. abschlägig przymiotnik, przysłówek odmowny, odmownie; jemanden abschlägig bescheiden dawać komuś odpowiedź odmowną, odmawiać; abschlägig werden zostać odrzuconym
3. beklauen czasownik beklaut, beklaute, hat beklaut pot. okradać; beklaut okradziony; beklaut werden zostać okradzionym
4. verlausen czasownik verlaust, verlauste, hat verlaust zawszyć; (ist verlaust) zostać zawszonym
5. Rotstift der (PL die Rotstifte) czerwony długopis; dem Rotstift zum Opfer fallen przen. zostać skreślonym w ramach oszczędności
6. schneiden czasownik schneidet, schnitt, hat geschnitten ciąć, kroić; sich (DAT) die Haare schneiden lassen ostrzyc się, zostać ostrzyżonym; etwas in Scheiben schneiden kroić coś na plasterki
7. verbleiben czasownik verbleibt, verblieb, ist verblieben pozostawać, zostawać
8. ergehen czasownik ergeht, erging, ist/hat ergangen być wydanym, ogłoszonym (ustawa), zostać przekazanym (informacja); sich ergehen rozwodzić się (nad czymś); etwas über sich ergehen lassen znosić coś bez słowa protestu
9. nachsitzen czasownik sitzt nach, saß nach, hat nachgesessen zostawać za karę po lekcjach
10. Ablehnung die (PL die Ablehnungen) odmowa, dezaprobata; die (nur Singular) załatwienie odmowne, odrzucenie; auf Ablehnung stoßen spotykać się z odmową, zostać odrzuconym
11. ersaufen czasownik ersäuft, ersoff, ist ersoffen tonąć, topić się, zostać zalanym
12. erschlagen czasownik erschlägt, erschlug, hat erschlagen zabić uderzeniem; wie erschlagen sein zaniemówić z wrażenia; vom Blitz erschlagen werden zostać porażonym piorunem
13. publik przymiotnik jawny; publik werden zostać ujawnionym
14. Krippe die (PL die Krippen) żłób, żłobek, rel. szopka, jasełka, jasła; kleine Kinder können in einer Krippe untergebracht werden małe dzieci mogą zostać umieszczone w żłobku
15. Kannkaufmann der (PL die Kannkaufleute) osoba mająca możliwość zostać kupcem
16. ausscheiden czasownik scheidet aus, schied aus, ist ausgeschieden odchodzić, występować, wycofywać się, sport zostać wyeliminowanym; (hat ausgeschieden) oddzielać, odłączać, eliminować, wyłączać, chem. wydzielać, wytrącać; Kot ausscheiden med. wydalać kał, defekować; aus der Regierung ausscheiden odchodzić z rządu
17. einliefern czasownik liefert ein, lieferte ein, hat eingeliefert dostarczać, dostawiać, odstawiać; jemanden ins Krankenhaus einliefern odwozić kogoś do szpitala; ins Krankenhaus eingeliefert werden zostać odwiezionym do szpitala, być hospitalizowanym
18. vorlassen czasownik lässt vor, ließ vor, hat vorgelassen puszczać naprzód, przepuszczać, puszczać przodem, dopuszczać; bei jemandem vorgelassen werden zostać przez kogoś przyjętym
19. bleiben czasownik bleibt, blieb, ist geblieben zostawać, pozostawać; sitzen bleiben nie wstawać; ernsthaft bleiben zachowywać powagę; bei der Sache bleiben nie odbiegać od tematu; ich bin heute zu Hause geblieben zostałem dzisiaj w domu; stehen bleiben nie siadać, stawać, zatrzymywać się, nie iść dalej; sitzen bleiben pot. powtarzać klasę, zimować
20. straflos przymiotnik, przysłówek bezkarny, bezkarnie; straflos bleiben nie zostać ukaranym


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.