zuruck - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 15:24

  • Haseł: 58325


1. zurück przysłówek z powrotem, wstecz, w tyle; hin und zurück tam i z powrotem; ich bin gleich wieder zurück zaraz wracam
2. zurückkehren czasownik kehrt zurück, kehrte zurück, ist zurückgekehrt powracać, wracać, wracać się; mit leeren Händen zurückkehren wracać z pustymi rękami
3. zurückkommen czasownik kommt zurück, kam zurück, ist zurückgekommen wracać, powracać
4. zurücklassen czasownik lässt zurück, ließ zurück, hat zurückgelassen zostawiać, pozostawiać
5. zurücklaufen czasownik läuft zurück, lief zurück, ist zurückgelaufen biec z powrotem
6. zurücklegen czasownik legt zurück, legte zurück, hat zurückgelegt odkładać; sich zurücklegen opierać się; Geld für etwas zurücklegen odkładać na coś pieniądze; eine Strecke zurücklegen pokonywać dystans, przebywać dystans
7. zurücklehnen czasownik lehnt zurück, lehnte zurück, hat zurückgelehnt; sich zurücklehnen przechylać się w tył, opierać się
8. zurücknehmen czasownik nimmt zurück, nahm zurück, hat zurückgenommen zabierać, odbierać, dementować; sich zurücknehmen zachowywać się powściągliwie
9. zurückrufen czasownik ruft zurück, rief zurück, hat zurückgerufen przywołać z powrotem, oddzwaniać
10. zurückschicken czasownik schickt zurück, schickte zurück, hat zurückgeschickt odsyłać z powrotem, zwracać
11. zurückschießen czasownik schießt zurück, schoss zurück, hat zurückgeschossen odpowiadać strzałami, odstrzeliwać się
12. zurückschrecken czasownik schreckt/schrickt zurück, schreckte/schrak zurück, ist/hat zurückgeschreckt wzdrygać się, wzdragać się, cofać się; vor keinem Mittel zurückschrecken nie wzdragać się przed żadnym środkiem
13. zurückschreiben czasownik schreibt zurück, schrieb zurück, hat zurückgeschrieben odpisywać
14. zurücksenden czasownik sendet zurück, sandte zurück, hat zurückgesandt odsyłać z powrotem, zwracać
15. zurücksetzen czasownik setzt zurück, setzte zurück, hat zurückgesetzt stawiać z powrotem, cofać, przesadzać do tyłu, krzywdzić, upośledzać, dyskryminować; (ist zurückgesetzt) cofać się; den Wagen zurücksetzen cofać samochód; eine Änderung zurücksetzen cofać zmianę
16. zurückspringen czasownik springt zurück, sprang zurück, ist zurückgesprungen odskakiwać do tyłu, przeskakiwać wstecz (wskazówka)
17. zurückstecken czasownik steckt zurück, steckte zurück, hat zurückgesteckt chować z powrotem etwas in das Portmonee coś do portmonetki, przestawiać do tyłu, ustępować, ograniczać się
18. zurückstellen czasownik stellt zurück, stellte zurück, hat zurückgestellt kłaść z powrotem, odkładać na swoje miejsce, odraczać; die Uhr zurückstellen cofać zegarek; die eigenen Interessen zurückstellen odkładać na bok własne sprawy
19. zurückstupsen czasownik stupst zurück, stupste zurück, hat zurückgestupst pot. odpowiadać na zaczepkę
20. zurücktreten czasownik tritt zurück, trat zurück, ist zurückgetreten odstępować, cofać się, schodzić na dalszy plan, rezygnować, podawać się do dymisji
21. zurückverfolgen czasownik verfolgt zurück, verfolgte zurück, hat zurückverfolgt śledzić eine Entwicklung von etwas rozwój czegoś
22. zurückweisen czasownik weist zurück, wies zurück, hat zurückgewiesen odrzucać, nie przyjmować, odmawiać
23. zurückzahlen czasownik zahlt zurück, zahlte zurück, hat zurückgezahlt spłacać, zwracać pieniądze
24. zurückziehen czasownik zieht zurück, zog zurück, hat zurückgezogen powracać, wycofywać, odwoływać; sich zurückziehen wycofywać się
25. zurückbekommen czasownik bekommt zurück, bekam zurück, hat zurückbekommen dostawać z powrotem, otrzymywać z powrotem
26. zurückbilden czasownik bildet zurück, bildete zurück, hat zurückgebildet; sich zurückbilden med. ustępować, cofać się, zanikać
27. zurückbleiben czasownik bleibt zurück, blieb zurück, ist zurückgeblieben pozostawać zu Hause w domu, pozostawać w tyle, nie nadążać hinter jemandem za kimś, nie dorównywać, spóźniać się (o zegarku)
28. zurückblicken czasownik blickt zurück, blickte zurück, hat zurückgeblickt spoglądać wstecz (w przeszłość)
29. zurückbringen czasownik bringt zurück, brachte zurück, hat zurückgebracht odnosić (z powrotem)
30. zurückdenken czasownik denkt zurück, dachte zurück, hat zurückgedacht cofać się myślami, przenosić się myślami wstecz an etwas do czegoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.