zwolnić - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-07 11:10

  • Haseł: 58325


1. entlassen czasownik entlässt, entließ, hat entlassen zwalniać (z pracy, obowiązku), wypisywać (ze szpitala), odprawiać; aus Gefängnis entlassen zwalniać z więzienia
2. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
3. Haft die (nur Singular) areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
4. verabschieden czasownik verabschiedet, verabschiedete, hat verabschiedet żegnać, zwalniać, dawać dymisję; sich von jemandem verabschieden żegnać się z kimś; ein Gesetz verabschieden uchwalać ustawę
5. freilassen czasownik lässt frei, ließ frei, hat freigelassen uwalniać, przywracać wolność, wypuszczać, zwalniać
6. fristlos przysłówek bezzwłocznie; jemanden fristlos entlassen zwolnić kogoś w trybie natychmiastowym
7. freimachen czasownik macht frei, machte frei, hat freigemacht zwalniać, opłacać; sich freimachen brać sobie wolne
8. freisetzen czasownik setzt frei, setzte frei, hat freigesetzt zwalniać, chem. uwalniać, wyzwalać
9. abkommen czasownik kommt ab, kam ab, ist abgekommen oddalać się, wychodzić z mody, zwalniać się; vom Wege abkommen zbłądzić; vom Thema abkommen odbiegać od tematu
10. Zoll der (PL die Zölle) cło, hist. myto; (PL die Zoll) cal; für etwas Zoll bezahlen płacić cło za coś; etwas vom Zoll freigeben zwolnić coś od cła; 22-zoll-Monitor monitor 22-calowy; jeder Zoll ein Gentleman lit. dżentelmen w każdym calu
11. entbinden czasownik entbindet, entband, hat entbunden med. odbierać poród; jemanden von seinem Versprechen entbinden zwalniać kogoś z przyrzeczenia
12. beurlauben czasownik beurlaubt, beurlaubte, hat beurlaubt udzielać urlopu, dawać przepustkę, zwalniać; sich beurlauben lassen zwalniać się, brać urlop
13. verlangsamen czasownik verlangsamt, verlangsamte, hat verlangsamt spowalniać, zwalniać, hamować, wstrzymywać; sich verlangsamen stawać się wolniejszym; Verhandlungen verlangsamen wstrzymywać rokowania
14. entheben czasownik enthebt, enthob, hat enthoben uwalniać, zwalniać, zawieszać; jemanden der Sorge entheben uwalniać kogoś od troski; jemanden seines Amtes entheben zwalniać kogoś ze stanowiska, zawieszać kogoś w urzędowaniu, pozbawiać kogoś stanowiska
15. erlassen czasownik erlässt, erließ, hat erlassen wydawać, zwalniać, odpuszczać; ein Gesetz erlassen wydawać ustawę, stanowić prawo; jemandem die Strafe erlassen darować komuś karę
16. mäßigen czasownik mäßigt, mäßigte, hat gemäßigt zwalniać, hamować, pohamowywać; sich mäßigen pohamowywać się, zachowywać umiar
17. befreien czasownik befreit, befreite, hat befreit uwalniać, zwalniać; sich befreien uwolniać się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.