zwolnienie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-20 10:29

  • Haseł: 58325


1. Freistellung die (PL die Freistellungen) zwolnienie; Freistellung von Haftung prawn. zwolnienie z odpowiedzialności
2. Entlassung die (PL die Entlassungen) zwolnienie, dymisja, wypuszczenie na wolność; bedingte Entlassung prawn. zwolnienie warunkowe
3. Entbindung die (PL die Entbindungen) zwolnienie, med. poród, rozwiązanie; Entbindung von Pflichten zwolnienie z obowiązków
4. Freisetzung die (PL die Freisetzungen) zwolnienie, chem. uwalnianie, wyzwalanie
5. Freigabe die (PL die Freigaben) zwolnienie, uwolnienie
6. Erlassung die (PL die Erlassungen) zwolnienie, darowanie, odpuszczenie
7. Befreiung die (nur Singular) zwolnienie, uwolnienie
8. Verabschiedung die (PL die Verabschiedungen) zwolnienie, dymisja, uchwalenie; die (nur Singular) pożegnanie
9. schreiben czasownik schreibt, schrieb, hat geschrieben pisać, pisywać; jemanden krank schreiben dawać komuś zwolnienie lekarskie, wypisywać komuś zwolnienie lekarskie
10. Steuererlass der (PL die Steuererlasse) zwolnienie od podatku, częściowe zwolnienie od podatku
11. Kündigung die (PL die Kündigungen) wypowiedzenie eines Vertrags umowy, wymówienie, zwolnienie; Vertrag mit monatlicher Kündigung umowa z miesięcznym wypowiedzeniem; fristlose Kündigung natychmiastowe wypowiedzenie, zwolnienie bez wypowiedzenia
12. Haftentlassung die (PL die Haftentlassungen) zwolnienie z aresztu
13. Abschiedsgesuch das (PL die Abschiedsgesuche) wniosek o zwolnienie
14. Dienstentlassung die (PL die Dienstentlassungen) dymisja, zwolnienie ze służby
15. Enthebung die (PL die Enthebungen) uwolnienie (od troski), zwolnienie (ze stanowiska), zawieszenie (w urzędowaniu)
16. Exemtion die (PL die Exemtionen) prawn. zwolnienie z obowiązków ustawowych, przywilej eksterytorialności, rel. egzempcja
17. Außerdienstsetzung die (nur Singular) zwolnienie ze służby
18. Steuerbefreiung die (PL die Steuerbefreiungen) zwolnienie od podatku
19. Krankenschein der (PL die Krankenscheine) legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka zdrowia, zwolnienie lekarskie; auf Krankenschein sein być na zwolnieniu lekarskim
20. betriebsbedingt przymiotnik warunkowany sytuacją zakładu; betriebsbedingte Kündigung zwolnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy
21. krankschreiben czasownik schreibt krank, schrieb krank, hat krankgeschrieben wystawiać zwolnienie lekarskie jemanden komuś
22. Krankschreibung die (PL die Krankschreibungen) zwolnienie lekarskie
23. Erlass der (PL die Erlasse/Erlässe) dekret, rozporządzenie, zwolnienie, odpuszczenie
24. Kostenfreiheit die (nur Singular) prawn. zwolnienie z kosztów
25. Straffreiheit die (nur Singular) zwolnienie od kary, bezkarność


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.