zwrócić - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-07 19:52

  • Haseł: 58325


1. zurückgeben czasownik gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben oddawać, zwracać
2. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
3. zurückschicken czasownik schickt zurück, schickte zurück, hat zurückgeschickt odsyłać z powrotem, zwracać
4. nachfragen czasownik fragt nach, fragte nach, hat nachgefragt dowiadywać się bei jemandem od kogoś, dopytywać się, wielokrotnie pytać; bei jemandem um etwas nachfragen zwracać się do kogoś w jakiejś sprawie; nachfragen, ob/wie... pytać, czy/jak...
5. zurücksenden czasownik sendet zurück, sandte zurück, hat zurückgesandt odsyłać z powrotem, zwracać
6. beachten czasownik beachtet, beachtete, hat beachtet zwracać uwagę, uwzględniać, przestrzegać; die Verkehrsregeln beachten przestrzegać przepisów ruchu drogowego; beachte sie einfach nicht po prostu nie zwracaj na nią uwagi
7. zurückzahlen czasownik zahlt zurück, zahlte zurück, hat zurückgezahlt spłacać, zwracać pieniądze
8. siezen czasownik siezt, siezte, hat gesiezt zwracać się per pan/pani jemanden do kogoś
9. wegsehen czasownik sieht weg, sah weg, hat weggesehen odwracać wzrok; über etwas (AKK) wegsehen nie zwracać uwagi na coś
10. auffallen czasownik fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen rzucać się w oczy, zadziwiać, zwracać uwagę, zastanawiać
11. erbitten czasownik erbittet, erbat, hat erbeten zwracać się z prośbą; etwas erbitten wypraszać coś; sich erbitten lassen dać się uprosić
12. verweisen czasownik verweist, verwies, hat verwiesen odsyłać, zwracać uwagę, wskazywać, wydalać von der Schule ze szkoły; jemanden auf Platz zwei verweisen spychać kogoś na drugie miejsce
13. ablegen czasownik legt ab, legte ab, hat abgelegt zdawać (egzamin), odkładać, zdejmować, zwracać; Eid ablegen składać przysięgę; die Beichte ablegen spowiadać się
14. hinweisen czasownik weist hin, wies hin, hat hingewiesen wskazywać; jemanden auf etwas hinweisen zwracać komuś na coś uwagę
15. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
16. anfragen czasownik fragt an, fragte an, hat angefragt zwracać się z pytaniem
17. angehen czasownik geht an, ging an, hat angegangen prosić, dotyczyć, atakować, iść jemanden na kogoś, zabierać się etwas do czegoś, za coś; jemanden um Hilfe angehen prosić kogoś o pomoc, zwracać się do kogoś o pomoc; das geht auch euch etwas an to także was dotyczy; (ist angegangen) rozpoczynać się, zaczynać się, kiełkować, wschodzić, przyjmować się (o roślinach), zapalać się (o ogniu), atakować, zwalczać gegen jemanden/etwas kogoś/coś
18. einspielen czasownik spielt ein, spielte ein, hat eingespielt ogrywać eine Geige skrzypce, nagrywać, zwracać; der Film hat seine Kosten eingespielt film zwrócił koszty produkcji; sich einspielen wprawiać się w grze, zgrać się, współpracować harmonijnie
19. herantreten czasownik tritt heran, trat heran, hat herangetreten przystępować, zwracać się an + AKK / mit etwas do / z czymś
20. erstatten czasownik erstattet, erstattete, hat erstattet zwracać, składać; jemandem etwas erstatten zwracać coś komuś; Bericht erstatten składać sprawozdanie; gegen jemanden Anzeige erstatten składać doniesienie na kogoś
21. aufmerksam przymiotnik, przysłówek uważny, uprzejmy, uważnie; auf jemanden aufmerksam werden zwracać na kogoś uwagę; jemanden auf etwas aufmerksam machen zwracać czyjąś uwagę na coś
22. zuwenden czasownik wendet zu, wandte zu, hat zugewandt zwracać, obdarzać, przyznawać, udzielać, zajmować się; jemandem das Gesicht zuwenden zwracać twarz ku komuś; jemandem seine Liebe zuwenden darzyć kogoś miłością; eine Unterstützung zuwenden udzielać wsparcia; sich zuwenden zwracać się, obracać się, zajmować się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.