•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-10 03:12

  • Haseł: 66035


1. Leben das (PL die Leben, mst Singular) życie; ums Leben kommen stracić życie; Leben in etwas bringen ożywiać coś>; jemandem das Leben retten ratować komuś życie; ein Leben lang przez całe życie; Leben spendend NP życiodajny
2. Lebendigkeit die (nur Singular) życie, realny wymiar, konkretność, żywotność, ruchliwość
3. lebensrettend przymiotnik, przysłówek ratujący życie, ratując życie
4. zeitlebens przysłówek całe życie, na całe życie, do końca życia
5. Eigenleben das (nur Singular) własne życie, życie prywatne
6. Räuberleben das (nur Singular) życie rozbójnika, zbójeckie życie
7. lebensbejahend przymiotnik, przysłówek afirmujący życie, afirmując życie
8. Menschenleben das (PL die Menschenleben) życie ludzkie, istnienie ludzkie; das (nur Singular) życie człowieka
9. Geistesleben das (nur Singular) życie duchowe, życie intelektualne
10. einbüßen czasownik büßt ein, büßte ein, hat eingebüßt tracić; das Leben einbüßen tracić życie; an Kraft einbüßen tracić na sile; sein Leben einbüßen stracić życie; an Ansehen eingebüßt haben utracić poważanie
11. lebenslang przymiotnik, przysłówek dożywotni, dozgonny, dożywotnio, na całe życie, dozgonnie; auf lebenslang na całe życie; lebenslange Rente renta dożywotnia
12. lebenslustig przymiotnik, przysłówek kochający życie, wesoły, czerpiący radość z życia, kochając życie, wesoło, czerpiąc radość z życia
13. Triebleben das (nur Singular) życie płciowe
14. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu
15. Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn biorę kolejny pociąg; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
16. Seelenleben das (nur Singular) życie duchowe
17. Gemütsleben das (nur Singular) życie duchowe
18. Inkraftsetzung die (PL die Inkraftsetzungen) nadanie mocy prawnej, wprowadzenie w życie
19. Inkrafttreten das (nur Singular) prawn. wejście w życie, uzyskanie mocy prawnej
20. Berufsleben das (nur Singular) życie zawodowe; im Berufsleben stehen pracować zawodowo
21. leichtlebig przymiotnik, przysłówek beztroski, biorący życie lekko, beztrosko
22. ausschweifen czasownik schweift aus, schweifte aus, hat ausgeschweift wyginać; (ist ausgeschweift) wieść hulaszcze życie
23. ausschweifend przymiotnik wybujały, rozpustny, wyuzdany, hulaszczy; ein ausschweifendes Leben führen wieść hulaszcze życie; eine ausschweifende Phantasie wybujała fantazja; ausschweifend erzählen dywagować
24. entleiben czasownik entleibt, entleibte, hat entleibt; sich entleiben lit. odbierać sobie życie
25. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie; physische Kraft tężyzna fizyczna
26. weiter przymiotnik, przysłówek dalszy, dodatkowy, dalej, następnie, potem; das Leben geht weiter życie toczy się dalej; bis auf weiteres na razie, póki co
27. zeit przysłówek zeit meines Lebens przez całe moje życie, do końca mojego życia
28. Hofleben das (nur Singular) życie dworskie
29. Studentenleben das (nur Singular) życie studenckie
30. gefährlich przymiotnik, przysłówek niebezpieczny, groźny, ryzykowny, niebezpiecznie, groźnie, ryzykownie; eine gefährliche Kurve niebezpieczny zakręt; eine gefährliche Situation niebezpieczna sytuacja; eine gefährliche Krankheit groźna choroba; ein gefährlicher Plan ryzykowny plan; gefährlich leben prowadzić ryzykowne życie, żyć na krawędzi; ein gefährlicher Verbrecher groźny przestępca

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu