zycie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-22 21:09

  • Haseł: 58325


1. Leben das (PL die Leben, mst Singular) życie; ums Leben kommen stracić życie; Leben in etwas bringen ożywiać coś>; jemandem das Leben retten ratować komuś życie; ein Leben lang przez całe życie; Leben spendend NP życiodajny
2. Lebendigkeit die (nur Singular) życie, realny wymiar, konkretność, żywotność, ruchliwość
3. lebensbejahend przymiotnik, przysłówek afirmujący życie, afirmując życie
4. Eigenleben das (nur Singular) własne życie, życie prywatne
5. lebenslustig przymiotnik, przysłówek kochający życie, wesoły, czerpiący radość z życia, kochając życie, wesoło, czerpiąc radość z życia
6. Menschenleben das (PL die Menschenleben) życie ludzkie, istnienie ludzkie; das (nur Singular) życie człowieka
7. Räuberleben das (nur Singular) życie rozbójnika, zbójeckie życie
8. lebensrettend przymiotnik, przysłówek ratujący życie, ratując życie
9. zeitlebens przysłówek całe życie, na całe życie, do końca życia
10. Geistesleben das (nur Singular) życie duchowe, życie intelektualne
11. Lebensaufgabe die (PL die Lebensaufgaben) życiowa misja; sich (DAT) etwas zur Lebensaufgabe machen poświęcać czemuś swoje życie
12. Gemütsleben das (nur Singular) życie duchowe
13. Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie
14. umkommen czasownik kommt um, kam um, ist umgekommen ginąć, postradać życie, umierać, marnować się, niszczyć się, pot. marnieć, zdychać; vor Durst umkommen umierać z pragnienia
15. beuteln czasownik beutelt, beutelte, hat gebeutelt płd-niem. austr. potrząsać, wstrząsać, doświadczać; vom Leben gebeutelt doświadczony przez życie
16. lebenserhaltend przymiotnik podtrzymujący życie
17. Lagerleben das (nur Singular) życie obozowe
18. Erwerbsleben das (nur Singular) życie zawodowe
19. ausleben czasownik lebt aus, lebte aus, hat ausgelebt kończyć życie, rozwijać, wykorzystywać; sich ausleben korzystać z życia, używać życia, wyszaleć się
20. Lebensgemeinschaft die (PL die Lebensgemeinschaften) wspólne życie, biol. biocenoza
21. kommen czasownik kommt, kam, ist gekommen przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić, nadjeżdżać, pochodzić, wydostawać się; ums Leben kommen tracić życie (w wypadku); auf die Welt kommen przychodzić na świat; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; da kommt der Zug jedzie pociąg; da kommt Agathe idzie Agata
22. Hofleben das (nur Singular) życie dworskie
23. Nomadenleben das (nur Singular) życie koczownicze
24. zeit przysłówek zeit meines Lebens przez całe moje życie, do końca mojego życia
25. lebenslang przymiotnik, przysłówek dożywotni, dozgonny, dożywotnio, dozgonnie; auf lebenslang na całe życie
26. Nachleben das (nur Singular) przen. lit. dalsze życie autora, recepcja dzieła po śmierci
27. lebenslänglich przymiotnik, przysłówek dożywotni, na całe życie, dożywotnio
28. Wanderleben das (nur Singular) życie wędrowne
29. Todeskampf der (PL die Todeskämpfe) walka na śmierć i życie
30. Zweisamkeit die (PL die Zweisamkeiten) bycie we dwoje, życie we dwoje, działanie we dwoje


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.